Copyright

- Copyright och varumärke

Allt material på vår webbplats (www.malarkontroll.se) är copyrightskyddat av ibirico AB. Detta innebär att alla texter, bilder, layout och illustrationer är copyrightskyddade enligt Bernkonventionsens bestämmelser. För att använda material från vår webbplats krävs ett skriftligt tillstånd från ibirico AB. För att ansöka om tillstånd till att använda delar av vår webbplats, kontakta kontakt@malarkontroll.se.

Alla andra varumärken som omnämns på vår webbplats är copyrightskyddade och / eller varumärkesskyddade till respektive ägare.