Background image

Behöver du en erfaren kontrollansvarig?

Mälarkontroll är din pålitliga partner för att säkerställa kvalitet och kontroll i ditt byggprojekt. Vi har specialister som kan bygglov och inspektion av byggåtgärder, och hjälper dig med att navigera genom de komplexa processerna för bygglov och byggföreskrifter.
Hasan

Om oss

Vi som grundat Mälarkontroll har tillsammans över 20 års erfarenhet av byggbranchen. Vi har jobbat både som entreprenörer och byggherrar, och hjälper i dagsläget utöver våra KA-uppdrag ett flertal kommuner i regionen med bygglovshandläggning och inspektion. Vi är med andra ord väl insatta i lagar och regler gällande byggkontroll.

Erfarna kontrollansvariga

Hos oss hittar du ett team av erfarna och certifierade kontrollansvariga som har arbetat med en mängd olika byggprojekt. Vår gedigna kunskap och långa erfarenhet säkerställer att ditt byggprojekt uppfyller gällande lagar och regler. Vi arbetar ständigt med att förbättra och fördjupa vår kompetens för att erbjuda dig bästa möjliga service.

Lokalt förankrade

Vi är stolta över att vara ett lokalt förankrat företag som känner till regionen väl. Vår lokalkännedom gör det enklare för oss att förstå de unika utmaningar som kan uppstå i ditt specifika byggprojekt. Vi är alltid nära till hands och kan snabbt besöka din byggarbetsplats för att säkerställa att allt går enligt plan.

Hög kvalité

Vår prioritet är att erbjuda högkvalitativa tjänster för att säkerställa att ditt byggprojekt uppfyller alla krav och förväntningar. Vi är noggranna i vårt arbete och följer strukturerade metoder för att minimera risker och säkerställa att alla aspekter av ditt projekt hanteras korrekt. Vårt mål är att du ska känna dig trygg och nöjd med vårt arbete.

Personligt engagemang

På Mälarkontroll tror vi att varje projekt är unikt och förtjänar individuell uppmärksamhet. Vår personliga engagemang är nyckeln till att förstå och uppfylla våra kunders behov och förväntningar. Vårt team av kontrollansvariga tar sig tid att lära känna varje kund och projekt, vilket ger oss möjlighet att skapa skräddarsydda lösningar som passar perfekt för varje specifik situation.

Steg-för-steg guide

Bygglovsansökan

I samband med att du skickar in din ansökan om bygglov eller gör en anmälan till byggnadsnämnden ska du även ange vem som du vill ska vara kontrollansvarig för din byggåtgärd. Uppgifter om den kontrollansvarige behövs redan i lovansökan eftersom byggnadsnämnden är skyldig att besluta vem som ska vara kontrollansvarig när de beslutar om lovet

Godkänt bygglov

Om din byggåtgärd uppfyller alla krav så kan byggnadsnämnden besluta att ge dig ett godkänt bygglov. Detta är ett viktigt steg i processen, eftersom det innebär att ditt byggprojekt uppfyller gällande krav och regler enligt plan- och bygglagen. Med bygglov i hand kan du nu förbereda för byggstart.

Riskanalys och upprättande av kontrollplan

När du har dina konstruktionshandlingar klara så påbörjas vi arbetet med att ta fram kontrollplanen.

Som en del av att ta fram kontrollplanen så genomför vi först en riskanalys, där vi identiferar de fel som kan tänkas uppkomma under byggtiden. Riskanalysen genomförs lämpligast tillsammans med din konstruktör och entreprenör.

Baserat på riskanalysen så tar vi sedan fram en kontrollplan som innehåller kontrollpunkter för de moment som identifierades som mest kritiska i riskanalysen

Tekniskt samråd och startbesked

Innan du kan påbörja byggandet krävs det ofta att ett tekniskt samråd genomförs. Detta är ett möte mellan dig, din kontrollansvarige och byggnadsnämnden för att säkerställa att alla förutsättningar för bygget är uppfyllda. Efter ett godkänt tekniskt samråd utfärdas ett startbesked vilket är signalen om att ditt byggprojekt kan ta sin början.

Byggstart

Med startbeskedet i hand kan byggprojektet starta. Det är viktigt att entreprenören följer den upprättade kontrollplanen noggrant och dokumenterar alla utförda kontroller. Detta steg markerar också starten på den löpande dialogen med byggnadsnämnden för att säkerställa att bygget följer planen och bygglagstiftningen.

Uppföljning under genomförandet

Under byggets gång är det avgörande att kontinuerlig uppföljning sker. Detta inkluderar regelbundna möten med entreprenören och eventuella andra berörda parter. Syftet är att säkerställa att byggprocessen fortskrider enligt plan och att avvikelser hanteras i tid. Dokumentation av kontrollpunkter och framsteg är en kritisk del av denna fas. Vi utför platsbesök och säkerställer att Entreprenören utför de kontroller som ska utföras enligt kontrollplanen.

Slutsamråd

Slutsamrådet är det avslutande mötet där byggnadsnämnden, kontrollansvarige och du som byggherre går igenom byggprojektet för att verifiera att alla arbeten är utförda enligt bygglovet och kontrollplanen. Mötet hålls normalt på plats där byggåtgärden har genomförts, och är det sista steget innan du kan få ditt slutbesked och byggnaden kan tas i bruk.

Slutbesked

Slutbeskedet är byggnadsnämndens bekräftelse på att ditt byggprojekt är slutfört enligt gällande regler och krav. När slutbeskedet är i handen är det äntligen dags att flytta in och njuta av ditt nya hem.

Background image

Offertförfrågan

Det här formuläret skyddas av reCAPTCHA och GooglesIntegritetspolicy ochAnvändarvillkor gäller.